YERELDEN EVRENSELE...

ŞANLIURFA & PUNICA

Dört nesildir tarım yaptığımız arazileri ve nar bahçemizi kucaklayan Urfa, insanlık tarihinin başlangıcından beri sayısız medeniyet ve kültüre ev sahipliği yapmış, kadim bir şehir. Tarihin dönüm noktası kabul edilen Göbeklitepe, milattan önce 9600 yılı civarında avcı toplayıcı grupların yerleşik çiftçiliğe geçiş yaptığı yani Neolitik Devrim’in yaşandığı alan.

Yerleşik hayata geçişi temsil eden kültür bitkisi buğdayın da ilk defa, Unesco Dünya Mirası Listesi’ndeki Göbeklitepe’de yetiştiği biliniyor. Göbeklitepe, ilk tapınağın, dolayısıyla yeryüzündeki ilk inancın merkezi olması açısından önemli. Kalabalık toplulukların ibadet merkezine yakın olma arzusu ve çevrede bu toplulukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde yeterli kaynak bulunmamasından dolayı insanlar tarıma yönelmişler. Yani dini mabetlerin etrafında kalma arzusu sonucunda yerleşik hayat, tarımı getirmiş.                                                 

11 bin 600 yıl öncesinden günümüze birçok inanış ve kültürden beslenen Urfa, bu zenginliği yeme içme alışkanlıklarına yansıtmış. Topraklarında varlık göstermiş tüm medeniyetlerin birikimini taşıyan tarihi kent Urfa’nın bir ürünü olarak PUNICA da, bu çok-kültürlü geleneğin modern bir temsilcisi. Yerel bir coğrafya ürünü olmakla birlikte, evrenselliğe katkı sağlıyor. Punica, doğduğu toprakların tarihindeki çeşitlilikten ilhamla; yaşamın, geleneğin, kültürün sürdürülebilirliğine ve devamlılığına odaklanıyor.